It is said that wherever Scots settled in times past, the first thing they did was to build a kirk, then a bank and then a pub. I don´t know about the exact sequence, but I do know that in the top four would have been a Lodge! /Robert L.D. Cooper

Broder

Pyramid.nu är en ideell förening som stödjer forskning inom frimurarnas historia, esoterisk upplysning, och verkar för att sprida den erhållna kunskapen.

För att sprida kunskap på bästa sätt arrangerar Pyramid.nu studieresor, producerar böcker och filmer, organiserar och erbjuder föreläsningar mm.

Till höger på denna websida kan du läsa om våra kommande arrangemang.

Genom att delta på något av våra arrangemang, tar du ditt Frimureri till en helt ny nivå. Du erbjuds möjligheten att med ”alla dina sinnen” få uppleva kvarlämningar från 1100-talet, besöka gamla loge-lokaler, museum med ritualer från 1600-talet, och unika historiska fotografier. Här väntar mängder av spännande byggnader skapade av stenmurare, bevarade arbetsredskap och bröder som har mycket information.

Varmt och broderligen välkommen!